Záhradná architektúra a sadovníctvo

- Kompozičný návrh- štúdia

- Vytyčovací plán

- Vysadzovací plán

- Rozpis rastlinného materiálu

- Rozpočet realizácie s kompletným zoznamom prác a navrhovaného materiálu vrátane závlahy

- Realizácia

- Údržba

- Rekonštrukcia

- Poradenstvo