Projekčná činnosť

- Architektonické a inžinierske služby

- Technické a ekonomické poradenstvo

- Ekologické stavby

- Občianske a bytové stavby

- Bioplynové stanice