Inštalatérstvo

Elektroinštalačná činnosť:

- Komplexná realizácia elektroinštalačných prác, vrátane projektov a dokumentácii
  elektroinštalácie
- montáž blezkozvodov
- elektrické podlahové vykurovanie
- odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)
- predaj, servis a inštalácia telekomunikačnej techniky
- kompletná dodávka vrátane slaboprúdových rozvodov
- kompetná dodávka, štrukturovaná kabeláž
- zabezpečovacie kamerové systémy.

Voda, plyn, kúrenie:

- Komplexná realizácia prác, vrátane projektov a dokumentácii
- Montáž a rekonštrukcie rozvodov vody, ústredného vykurovania, chladenia a plynu
- Dodávka a rekonštrukcia kotolní,VZT a klimatizačných zariadení
- Výstavba a rekonštrukcie kanalizácii
- Meranie a regulácia