Finančné poradenstvo

Úvery:

- Hypotekárny úver

- Americká hypotéka

- Hypotekárny úver pre mladých (štátny príspevok)

- Spotrebný bezúčelový úver

- Investičný úver na financovanie dlhodobého majetku pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov

- Investičný úver na obnovu bytového fondu

- Medziúver bez záložného práva

- Medziúver so záložným právom

- Stavebný úver

Poistenie majetku:

- Poistenie rodinného domu

- Poistenie rekreačných chát a chalúp

- Poistenie bytových domov

- Poistenie budov vo výstavbe

- Poistenie domácnosti