Jaroslav Šalaváry

Konateľ:

Telefón: +421 905 312 174

Email: dizast@dizast.sk