Kontaktné informácie:

Názov spoločnosti:             DIZAST spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti:               Námestie Odborárov 7, 93521 Tlmače

Mobil:                                  +421 905 312 174

e-mail:                                 dizast@dizast.sk

IČO:                                     44157568
IČ DPH:                               SK2022605112
zapísaná v ORSR Nitra, oddiel:Sro, číslo vložky:22229/N

Situačná mapa